top of page
Projektteam CisU
Projektteam CisU

Projektový tým

Logo bit schulungscenter für Projekt CisU

bit schulungscenter GmbH, Rakousko

bit schulungscenter GmbH, Austria    bit (= nejlepší ve vzdělávání) schulungscenter (= školicí středisko), založené v roce 1986, je jedním z předních poskytovatelů vzdělávání v oblasti projektů na trhu práce, odborného vzdělávání, školení a zaměstnatelnosti v Rakousku. Naší jasnou silnou stránkou jsou naše zkušenosti a know-how v oblasti projektování (didaktika, metodika, výukový design) a realizace různých národních a mezinárodních projektů. Máme bohaté zkušenosti s prací s různými cílovými skupinami, např. mladými lidmi, mladými  nezaměstnanými, dospělými a jejich vzdělávacími potřebami prostřednictvím našich pravidelných aktivit. Zaměstnáváme 263 vysoce zkušených pracovníků v sedmi rakouských regionech, což nám umožňuje čerpat z nejnovějšího know-how a kreativních školicích metod pro navrhování našich projektů.

www.bitschulungscenter.at

Logo MAD for Europe für Projekt CisU

MAD for Europe, Španělsko

Jsme neziskové sdružení, založené v roce 2015, působící na trhu práce a v oblastech vzdělávání, školení a kultury mládeže. Naše práce jsou zaměřeny na sociální práci a dobrovolnické služby, vzdělávání, školení a propagaci nových technologií, kultury a umění. Uvědomujeme si, že naším cílem je vzdělanostní a profesní růst člověka, ať už mladého nebo starého, k tomu máme velké zkušenosti.
Mezi naše funkce patří řízení a realizace projektů na podporu občanské participace, evropská mobilita, výměny mládeže, realizace široké škály specializovaných školicích kurzů, podpora mladých nezaměstnaných, reintegrace lidí s problémy inkluze v naší společnosti, jazykové vzdělávání a propagace uměleckého a historického dědictví.

 

www.madforeurope.org

Logo EDUCA INTERNATIONAL für Projekt CisU

EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s., Česká republika 

Educa International, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem poskytování prospěšných služeb pro veřejnost zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podporu kvalifikace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizace stáží studentů, mladých zaměstnanců, učitelů a školitelů.
Naše služby: Educa International, o.p.s. ze zřizovací listiny spravuje tyto uvedené úkoly: Organizace vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit mládeže, Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, Kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, další vzdělávání pedagogických pracovníků, trenérů a učitelů, Odborné stáže pro studenty, mladé zaměstnavatele, učitele, školitele a tutory, Pořádání odborných kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Erasmus+ Stáže pro české vysokoškoláky v zahraničních firmách a institucích, Ediční činnost.

www.educaops.eu

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja für Projekt CisU

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, Polsko

Sdružení bylo založeno v roce 2012 a působí v Grodzisk Mazowiecki a Lodži a zaměřuje se na vzdělávání dospělých a dětí a také na propagaci a pořádání kulturních akcí. Pořádáme workshopy proti násilí, proti sexuálnímu násilí, osvětu o HIV a AIDS a podporujeme seberozvoj seniorů. Pořádáme výstavy současného umění, koncerty, festival židovské kultury, staráme se o památku města Grodzisk Mazowiecki. Provozujeme nezávislé knižní nakladatelství. 

www.nkie.pl

bottom of page