top of page
Colorful Pattern_edited_edited.jpg

VÍTEJTE 

Start

Zde naleznete veškeré informace o projektu Erasmus+
 

CisU - Kultur bist DU! Logo

Znáte již naše sociální sítě? Podívejte se na Facebook nebo Instagram pro všechny nejnovější zprávy o projektu CisU!

  • Instagram
  • Facebook
CisU Übersicht
Start

Přehled

 

Přijďte a objevte kulturu s naším projektem Erasmus+ „CisU“ – protože KULTURA JSTE VY!  

 

Znovu objevte kulturu jako svou součást. Kultura je často chápána jako něco abstraktního a určeného pro určitou skupinu lidí. Normální populace a lidé s postižením mají potíže identifikovat se s abstraktním pojmem kultury. Projekt CisU si klade za cíl rozbít toto převládající chápání kultury.

      
Účast na kulturním životě je lidským právem, a to nejen pro elitní skupinu lidí. Cílem projektu je postavit kulturu do středu zájmu a ne fyzické, psychické nebo finanční omezení. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit porozumění pro kulturu již v základním vzdělávání. Proto se vyvíjí koncept, který by pedagogové mohli využít ve svých kurzech.  Tento přístup nemá dopad pouze na jednotlivce. Takto vzdělaní lidé se lépe začleňují do společnosti, získávají snazší přístup ke kultuře, stávají se sebevědomějšími, ale také se zvyšuje přístup na trh práce či možnosti kariérního postupu.

Leitbild CisU culture is you
Leitbild CisU culture is you

Hlavní zásady

3D-Eye für Projekt CisU - Kultur bist DU!

NAŠE VIZE

Naší vizí je podporovat kulturní povědomí a porozumění mezi mladými dospělými. Cílem je usnadnit této skupině lidí přístup ke kultuře za účelem jejich integrace do společnosti.

NAŠE MISE

Poskytujeme pedagogům dospělých výukový koncept a materiály o kulturním vzdělávání, které mohou využít přímo ve svých vzdělávacích kurzech, aby přiblížili mladým dospělým evropskou kulturu a umožnili jim kulturu aktivně prožívat a utvářet.

3D Face Parts Projekt CisU - Kultur bist DU!
bottom of page