top of page
Projekt CisU culture is you
Projekt CisU culture is you

Projekt

CisU - KULTURA jste VY  

Žijeme v turbulentní době, migrační krize, postupující digitalizace a pandemie COVID19 vytvářejí velkou nejistotu – zejména pro lidi, kteří mají méně příležitostí a jsou zasaženi ekonomickými překážkami. Výzvy naší doby lze řešit pouze společně, a to vyžaduje soudržnost a společné kulturní porozumění pro barevnou, rozmanitou a společnou Evropu.

 

Často to ale vypadá, jako by se kultura dělala jen pro určitou cílovou skupinu. To není správné. Naše cílová skupina, dospělí s omezenými příležitostmi, mají také právo zažít kulturu. Nikdo by neměl zůstat pozadu – inkluze je naše starost! Ať už zaměstnanec, nezaměstnaný, pracovník nebo migrant, každý má právo zažít kulturu stejným způsobem.

 

V současné době se vzdělávací opatření pro dospělé omezuje ve většině případů na konkrétní dovednosti použitelné v praxi nebo na osvojení jazyka. V oblasti kulturního vzdělávání neexistují volně přístupné a digitálně dostupné materiály pro dospělé, jak vyplývá z předběžného výzkumu projektu.


Během projektu vyvíjíme učební materiály, jako jsou hry nebo workshopy. Pedagogové dospělých mají také možnost využít vyvinuté materiály pro své lekce. Tyto materiály mohou pomoci lépe porozumět kultuře a následně přispět k utváření evropské kultury.

Colorful Pattern_edited_edited.jpg

Cíle projektu

Übersicht Ergebnisse

Abychom dosáhli našich cílů v projektu, vyprodukujeme v rámci tohoto projektu následující výsledky: 

VÝSLEDEK PROJEKTU 1

NÁVRHOVÉ MATERIÁLY PRO BUDOVÁNÍ KULTURNÍCH ZNALOSTÍ

VÝSLEDEK PROJEKTU 2

UČENÍ O KULTUŘE

VÝSLEDEK PROJEKTU 3

HROU ZAŽIJTE KULTURU

VÝSLEDEK PROJEKTU 4

PRŮVODCE REALIZACE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ergebnis 1

Výsledek projektu 1

 

Vzhledem k tomu, že pro mnoho mladých dospělých je kultura velmi abstraktní pojem, chceme jim pomocí učebních materiálů a deskové hry ukázat, že kultura není tak těžké pochopit. Abychom ale mohli tyto materiály vyvinout, je důležité se nejprve zamyslet nad jejich designem. Proto bude vytvořena didaktická koncepce a osnova učebních materiálů a hry.

Navrhujte materiály pro budování kulturních znalostí

Ergebnis 2

Výsledek projektu 2

 

Aby mladí dospělí lépe porozuměli kultuře, budou vyvinuty výukové materiály, které budou obsahovat informace „Co je kultura“ a „Jaké jsou oblasti kultury“ a také zajímavé a zábavné příklady různých oblastí kultury. Aby bylo učení vzrušující, bude zahrnuto mnoho videí a animací. Materiály budou k dispozici na online výukové platformě.

Učení o kultuře

Ergebnis 3

Výsledek projektu 3

 

Pro pochopení evropské kultury je důležité se o ní nejen teoreticky dozvědět, ale i zažít. Proto se vyvíjí haptická desková hra, kterou může hrát naše cílová skupina, protože učení hrou je pro žáky snadné a zábavné. Bude to mít také pozitivní dopad na pedagogy dospělých, protože získají představu o tom, jak učit kulturu hravou formou, a získají zábavný a kreativní nástroj, který mohou začlenit do svých kurzů.

 Hrou zažijte kulturu

Ergebnis 4

Výsledek projektu 4

 

Vyvíjí se nový koncept dílen, který může využít mnoho různých vzdělávacích institucí. Jeden je vyvíjen pro prezenční kurz a jeden pro online kurz, takže tento koncept lze použít v mnoha různých prostředích. Školitelé se inspirují k tomu, aby do svých školení zahrnuli více kulturních problémů, protože dostanou mnoho materiálů, které mohou přímo použít. Mladí dospělí studenti mohou rozvíjet své kulturní povědomí a kompetence, protože dostanou velmi rozmanité nástroje, které oslovují širokou škálu typů učení. Překonají pocit, že kultura je něco abstraktního a nudného a že se bude více lidí účastnit kulturního dění a lépe se začlenit do společnosti.

Průvodce realizace uměleckého vzdělávání

bottom of page