top of page
Projektteam CisU
Projektteam CisU

Zespół

Logo bit schulungscenter für Projekt CisU

bit schulungscenter GmbH, Austria
 

bit (= najlepszy w szkoleniu) schulungscenter (= ośrodek szkoleniowy), założony w 1986 roku, jest jednym z wiodących dostawców usług edukacyjnych w dziedzinie projektów rynku pracy, kształcenia zawodowego, szkoleń i zdolności do zatrudnienia w Austrii. Naszą mocną stroną jest doświadczenie i know-how w projektowaniu (dydaktyka, metodyka, projektowanie instruktażowe) oraz realizacji różnorodnych projektów krajowych i międzynarodowych. Mamy duże doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi m.in. młodymi ludzi, młodymi bezrobotnymi dorosłymi i ich potrzebami edukacyjnymi poprzez nasze regularne działania. Zatrudniamy 263 wysoce doświadczonych pracowników w siedmiu austriackich regionach, co pozwala nam korzystać z aktualnego know-how i kreatywnych metod szkoleniowych przy projektowaniu naszych projektów.

www.bitschulungscenter.at

Logo MAD for Europe für Projekt CisU

MAD for Europe, Hiszpania

Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit, założonym w 2015 roku, aktywnym na rynku pracy oraz w dziedzinie edukacji, szkoleń i kultury młodzieżowej. Nasze ścieżki koncentrują się wokół pracy socjalnej i wolontariatu, edukacji, szkoleń i promocji nowych technologii, kultury i sztuki. Zdajemy sobie sprawę, że naszym celem jest rozwój edukacyjny i zawodowy osoby, zarówno młodej, jak i starszej, do tego mamy ogromne doświadczenie.
Wśród naszych działań można znaleźć zarządzanie i realizację projektów mających na celu zachęcanie do uczestnictwa obywateli, mobilności europejskiej, wymiany młodzieży, realizacji szerokiej gamy specjalistycznych szkoleń, wsparcia młodych bezrobotnych, reintegracji osób z problemami integracji w naszym społeczeństwa, kształcenia językowego oraz promocji dziedzictwa artystycznego i historycznego.

www.madforeurope.org

Logo EDUCA INTERNATIONAL für Projekt CisU

EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s., Republika Czeska

Educa International, o.p.s. jest pozarządową organizacją non-profit powołaną w celu świadczenia usług użyteczności publicznej na rzecz edukacji i rozwoju zasobów ludzkich, wsparcia kwalifikacji i dalszego kształcenia kadry pedagogicznej, organizacji staży dla studentów, młodych pracowników, nauczycieli i trenerów.
Nasze usługi: Educa International, o.p.s. w ramach listu założycielskiego realizuje następujące zadania: Organizacja zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla młodzieży, Kształcenie i rozwój zasobów ludzkich, Kwalifikacje i przekwalifikowanie pracowników, Dokształcanie kadry pedagogicznej, trenerów i nauczycieli, Staże zawodowe dla studentów, młodych pracodawców, nauczycieli, trenerów, Organizacja kursów zawodowych, szkoleń i innych wydarzeń edukacyjnych, w tym zajęć nauczycielskich/doskonalących, Staże Erasmus+ dla studentów czeskich uczelni w zagranicznych firmach i instytucjach, Działalność wydawnicza.

www.educaops.eu

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja für Projekt CisU

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, Polska

Powstałe w 2012 roku stowarzyszenie działa w Grodzisku Mazowieckim i Łodzi, zajmując się edukacją dorosłych i dzieci, a także promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych. Prowadzimy warsztaty antyprzemocowe i przeciewdziałające przemocy seksualnej, uświadamiające na temat HIV i AIDS, wspieramy samorozwój seniorów. Organizujemy wystawy sztuki współczesnej, koncerty, festiwal kultury żydowskiej, dbamy o pamięć Grodziska Mazowieckiego. Prowadzimy niezależne wydawnictwo książkowe.

www.nkie.pl

bottom of page