top of page
Projekt CisU culture is you
Projekt CisU culture is you

Projekt

CisU - KULTURA to TY

Żyjemy w niespokojnych czasach, kryzys migracyjny, postępująca cyfryzacja i pandemia COVID19 powodują dużą niepewność – szczególnie dla osób, które mają mniejsze szanse i są dotknięte barierami ekonomicznymi. Wyzwania naszych czasów można rozwiązać tylko wspólnie, a to wymaga spójności i wspólnego zrozumienia kulturowego dla barwnej, różnorodnej, wspólnej Europy.

 

Ale często wydaje się, że kultura jest tworzona tylko dla określonej grupy docelowej. To nie jest właściwe. Nasza grupa docelowa, dorośli o mniejszych szansach, również mają prawo do poznania kultury. Nikt nie powinien pozostać w tyle – integracja to nasza sprawa! Niezależnie od tego, czy jest to pracownik, osoba bezrobotna, robotnik czy migrant, każdy ma prawo do takiego samego doświadczania kultury.

 

 

Obecnie działania edukacyjne dla dorosłych ograniczają się w większości wypadków do konkretnych umiejętności przydatnych w pracy lub do nauki języka. W dziedzinie edukacji kulturalnej nie ma ogólnodostępnych i dostępnych cyfrowo materiałów dla dorosłych, jak wynika z badań wstępnych do projektu. W trakcie projektu opracowujemy materiały do ​​nauki, takie jak gry czy warsztaty. Edukatorzy dorosłych mają również możliwość wykorzystania opracowanych materiałów na swoich zajęciach. Materiały te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu kultury, a następnie przyczynić się do kształtowania kultury europejskiej.

Colorful Pattern_edited_edited.jpg

Cele projektu

Übersicht Ergebnisse

Aby osiągnąć nasze cele, w ramach tego projektu opracujemy następujące wyniki:

Rezultat projektu 1

MATERIAŁY PROJEKTOWE DO BUDOWANIA WIEDZY KULTUROWEJ

Rezultat projektu 2

NAUKA O KULTURZE

Rezultat projektu 3

GRAJ, ABY DOŚWIADCZYĆ KULTURY

Rezultat projektu 4

PRZEWODNIK PO REALIZACJI EDUKACJI SZTUCZNEJ

Ergebnis 1

Rezultat projektu 1

 

Ponieważ dla wielu młodych dorosłych kultura jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym, chcemy pokazać im za pomocą materiałów do nauki i gry planszowej, że kultura nie jest tak trudna do zrozumienia. Jednak żeby opracować te materiały, ważne jest, aby najpierw pomyśleć o ich kształcie. W związku z tym powstanie koncepcja dydaktyczna oraz program nauczania materiałów do nauki i gry.

Materiały projektowe do budowania wiedzy o kulturze

Ergebnis 2

Rezultat projektu 2

 

Aby umożliwić młodym dorosłym lepsze zrozumienie kultury, opracowane zostaną materiały edukacyjne zawierające informacje na temat „Czym jest kultura” i „Jakie są dziedziny kultury” oraz ciekawe i zabawne przykłady z różnych dziedzin kultury. Aby nauka była bardziej ekscytująca, dołączonych zostanie wiele filmów i animacji. Materiały będą dostępne na internetowej platformie edukacyjnej. 

Nauka o kulturze

Ergebnis 3

Rezultat projektu 3

 

Aby zrozumieć kulturę europejską, ważne jest nie tylko poznanie jej w teorii, ale także jej doświadczenie. Dlatego opracowywana jest haptyczna gra planszowa, w którą może grać nasza grupa docelowa, ponieważ nauka poprzez zabawę jest łatwa i przyjemna dla uczących się. Będzie to miało również pozytywny wpływ na edukatorów dorosłych, ponieważ zrozumieją, jak uczyć kultury w zabawny sposób, a także otrzymają zabawne i kreatywne narzędzie do integracji z ich kursami.

Graj, aby doświadczyć kultury

Ergebnis 4

Rezultat projektu 4

 

Opracowywana jest nowa koncepcja warsztatów, która może być  ykorzystywana przez wiele różnych instytucji edukacyjnych. Zostanie stworzona na potrzeby kursu bezpośredniego (stacjonarnego) i kursu online, dzięki czemu koncepcja może być wykorzystywana w wielu różnych sytuacjach. Trenerzy czerpią inspirację, aby uwzględnić w swoich szkoleniach więcej kwestii kulturowych, ponieważ otrzymują wiele materiałów, z których mogą bezpośrednio korzystać. Młodzi dorośli uczniowie mogą rozwijać swoją świadomość kulturową i kompetencje, ponieważ otrzymują bardzo różnorodne narzędzia, które przemawiają do szerokiego zakresu typów uczenia się. Pokonują poczucie, że kultura jest czymś abstrakcyjnym i nudnym, a więcej osób będzie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i lepiej włączy się do społeczeństwa”.

Przewodnik po realizacji edukacji sztucznej

bottom of page